Hormon

En kemisk substans som utsöndras av körtlar och reglerar andra cellers och organs aktiviteter (från grekiskans horman som betyder "att stimulera").

Hormoner produceras, utsöndras och fördelas av körtlar. De transporteras av blodet till olika delar av kroppen.

De kan frisättas vid behov och är livsviktiga för ett antal händelseförlopp i kroppen, som till exempel pubertetsutvecklingen (se även könshormoner).