Kvalitet du kan lita på

Bild på flera o.b. tamponger som är staplade på varandra.
Vi samarbetar med de allra bästa

I över 60 år har vi arbetat med att förbättra o.b.®-tampongerna. Våra forskare arbetar hela tiden med att göra tampongerna ännu bekvämare och säkrare. Detta har lett fram till utvecklingen av våra viktigaste innovationer – de unika vridna kanalerna, SilkTouch™-höljet och skyddsvingarna.

Vi säkerställer kvalitet och säkerhet

Mycket arbete görs för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos o.b.®-tampongerna innan de går ut till butikerna. Forskning och testning äger rum i våra laboratorier. Tillverkningen sker under strikt kontrollerade förhållanden, för att säkerställa att varje o.b.®-tampong håller högsta kvalitet. Kontroller görs, till exempel av draghållfastheten, för att säkerställa att snöret sitter fast ordentligt i varje enskild tampong.

Vi lyssnar på dina behov

Vi är framför allt noga med att lyssna på våra kunder – miljontals tjejer och kvinnor över hela världen som använder o.b.®-tamponger varje dag och varje natt under mensen. Vi lär oss hela tiden av dem så att våra produkter uppfyller alla tänkbara olika behov.