Hur länge varar mensen?

Mensen varar oftast mellan tre och sju dagar. Blödningen ändras under den här tiden. Den är kraftigare i början av mensen och oftast mindre mot slutet. Det verkar som att mycket vätska kommer ut, men det handlar bara om cirka 65 ml (motsvarande en halv kopp) hos de flesta kvinnor. Den största delen av vätskan (två tredjedelar) kommer ut under de första dagarna.