Vad är TSS?

TSS står för Toxic Shock Syndrome och är en mycket ovanlig men allvarlig sjukdom som kan drabba män, kvinnor och barn. Den orsakas av toxiner (gifter) som bildas av en bakterie som finns normalt hos alla människor. Ungefär hälften av alla fall uppstår hos menstruerande tjejer och kvinnor. TSS har kopplats samman med användning av tamponger, men kan även uppstå under menstruation när tamponger inte används. TSS kan vara dödlig och måste därför upptäckas och behandlas på ett tidigt stadium.

Om du plötsligt mår väldigt dåligt under menstruationen, trots att du mådde bra innan, om du får hög feber (över 39 ºC), kräkningar, diarré, huvudvärk, ont i halsen, yrsel, svimningsanfall, muskelvärk och rodnad som påminner om solbränna (du kanske inte får alla symtom): Ta ut tampongen som en förebyggande åtgärd. Kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart. Kom ihåg att nämna TSS och att du har mens. TSS kan återkomma oavsett om du använder tampong eller inte. Om du har haft TSS bör du konsultera din läkare innan du använder tampong igen.