Vad ska jag göra om jag inte får tag på snöret?

Detta händer mycket sällan och det finns absolut ingen anledning att oroa sig över detta. o.b.®:s tamponger är tillverkade på ett sätt som garanterar att snöret är ordentligt fäst i tampongen. Vid varje steg i tillverkningsprocessen kontrollerar vi att tampongerna håller högsta kvalitet. I våra kontroller ingår slumpvisa tester av snörets draghållfasthet.

Om du inte får tag på snöret väntar du tills tampongen är helt genomdränkt. Sätt dig på huk och krysta lite, ungefär som om du satt på toaletten. Då brukar det vara lätt att få tag på tampongen med två fingrar och dra ut den. Om du ändå inte lyckas ta ut tampongen måste du omedelbart ta kontakt med din gynekolog eller vårdcentral.