Var slänger jag använda tamponger?

Hur kastar jag min tampong?

  • Inga hygienprodukter för kvinnor ska spolas ned i toaletten, inte heller de som är biologiskt nedbrytbara. Detta är för att förhindra blockering av avloppssystem och för att minska skräp i sjöar, vattendrag och i havet. Använda hygienprodukter (även om de är biologiskt nedbrytbara) ska alltid kastas i hushållssoporna eftersom de innehåller menstruations-/sanitetsavfall. Många konsumenter förpackar tampongerna i toalettpapper och kastar dem sen i soporna. Många offentliga toaletter har behållare för sanitetsavfall där du ska kasta dina hygienprodukter i stället för att spola ned dem.
  • På förpackningen av våra produkter använder vi symboler för att indikera "Spola inte ner i toaletten". Vi har också en påminnelse ”Släng tampongen i soporna” i vår bruksanvisning i våra förpackningar.
  • Kom ihåg att kasta omslaget i soptunnan eller ännu bättre återvinn, och spola inte ner i toaletten.
  • Dessutom har vi inrättat en policy för design för återvinningsbarhet och styrprocess för att säkerställa att våra förpackningar är utformade med tanke på återvinningsbarhet.