Vulva

Sammanfattande namn för de yttre könsorganen hos kvinnan. Detta är en intim del av kroppen och kallas ibland för könsorgan.

Här ingår de yttre och inre blygdläpparna, klitoris, förgården, slidkransen och vissa körtlar (t.ex. de bartolinska körtlarna som ibland kan ge upphov till en smärtsam inflammation).