Kan jag råka dra loss snöret, eller kan det lossna från tampongen?

Vid tillverkningen lindas snöret runt hela fiberremsan och knyts i änden, så att det är säkert fäst i tampongen. Därefter pressas tampongen samman.

Vid varje steg i tillverkningsprocessen kontrollerar vi att tampongerna håller högsta kvalitet. I våra kontroller ingår slumpvisa tester av snörets draghållfasthet. Kolla själv: ryck snabbt i snöret innan du sätter in tampongen. Då märker du hur säkert det sitter fast i tampongen.