Vad händer om jag byter tampong för ofta?

Många tjejer underskattar o.b.®-tampongernas uppsugningsförmåga. Du kanske är orolig för att tampongen ska läcka och byter den oftare än du behöver. Om tampongen inte är helt genomfylld, glider den inte ut lika lätt. Det kan ibland vara lite obehagligt och det kan bli svårare att föra in nästa tampong.

Dra lätt i snöret för att kolla om det är dags att byta tampong. Om tampongen rör på sig lätt, är den genomfylld och behöver bytas. Om den inte gör det kan det vara för tidigt att byta (om det inte redan har gått åtta timmar). Använd alltid en tampong med så låg uppsugningsförmåga som möjligt i förhållande till hur mycket du blöder.